(36-42) – Song of Ice and Fire

Počáteční místo : Gludin, za vchodem do kostela
Level : 36-42
Typ : Neopakovatelný