(61-67) – Devil’s Legacy

Počáteční místo : U levé stěny Giranského kostela. (U cesty na Giran Castle).
Level : 61-67
Typ : Neopakovatelný