Beyond The Hills Of Winter

 
Tento Quest mužete nabrat na lvl 30

 

  • 1.Quest začíná v Dwarven Village v Elder Council u NPC Filaur.

Lubka ObR 1

 

  • 2.Filaur vás požádá o pár předmětů: Energy Stone,Thief Key a Bandage

Lubka ObR 2

 

  • 3.Energy Stone a Thief Key s Bandage koupíte v každém městě v Grocery Store. Já jsem itemy koupil hned v Dwarven Village u NPC Mion.

Lubka ObR 3

 

  • 4.Jak budete mít nakoupené všechny itemy bežte zpátky za Filaurem.

Lubka ObR 4

 

  • 5.Promluvte s ním a on vás pošle za NPC Obi.

Lubka ObR 5

 

  • 6.Obi vám dá na výběr vybrat si Adeny nebo Material.

Lubka ObR 6

 

-Já jsem si ze zvědavosti dal Material 🙂 a dostal jsem 1740 Soulshot D Grade 331168 EXP a 19924 SP 🙂

Lubka ObR 7