Divinity Protector

Quest se může plnit od lvl 60-65
  • 1.Běžte si promluvit s Adventurers Guide ( je jedno v jakém městě)
 adventurers-guide
  • 2.Zajděte do Valley of Saints a zabíjejte: Eye of Spelendor,Claws of Spelendor,Flash of Spelendor,Blade of Spelendor,Wisdom of Spelendor,Pilgrims disciple,Pilgrims servant,Fury of Spelendor,Soul of Spelendor,Pilgrim of Spelendor,Victory of Spelendor,Punishment of Spelendor,Shout of Spelendor,Alliance of Spelendor,Singet of Spelendor,Crown of Spelendor,Judge of Fire,Judge of Light,Wailling of Spelendor,Fang of Spelendor,Judge of Spelendor dokud nedostanete Item_19495Remnat Ash – 20 itemů
                                          capture-20140713-134804
  • 3.Po nasbírání si běžte do Rune promluvit s High Priest Agpriel (Einhasad Temple)
Adena194,000 Adena Item_156231,879,400 Item_15624451