Heart in search of power

Quest můžete nabrat od lvl 60.

 

  • Úkol začíná na začátku Valley of Saints (port z Rune) u NPC Mysterious Necromancer.

MN

  • Dostanete za úkol nasbírat 300 itemů (Beed of obedience beadofobedience), které padají ze všech příšel ve Valley of Saints.

 

  • Když je nasbíráte, jděte za Mysterious Necromancerem a promluvte s ním, veme si 300 itemů a dá vám Seal of light.

 

  • Se Seal of light utíkejte za NPC Enfeux, to se nachází přibližně uprostřed Valley of Saints.

enfeux

  • Když promluvíte s Enfeux, jděte zpátky za Mysterious Necromancer a vyberte si jednu z oměn.

 

  • Enria
  • Asofe
  • Mold Hardener
  • Adena