Human

Lidé v lineage 2 jsou velmi podobní lidem z reálného světa.Jsou na sebe velmi hrdí i přesto,že nemají žádné zvláštní schopnosti.