In This Quiet Place

Quest můžete plnit od levelu 75 do 79.

  • 1.Zajděte za Adventurers Guide (Je jedno v jakém měste)
 as
  • 2.Běžte do Shrine of Loyalty (Blízko Imperial Tombu),kde musíte nasbírat 77 quest itemů (Trace of Evil Spirit).Ty získáte do následujících mobů: Grave Scarab,Scavenger Scarab,Grave Ant,Scavenger Ant,Shrine Knight,Shrine Guard.
 fafas
  • 3.Až nasbíráte itemy běžte za Priest Bastian v Einahsad Temple v Goddardu a vyzvedněte si následujíci odměnu:
Adena426,045 Adena Item_1562319,890,000 Item_156244,773