Oly

Hráč, který dosáhl nejvyššího skóre v každé třídě Olympiády (GrandOlympiad) a PvP turnaji mezi Šlechtou (Noblesse), získává titul Hrdina (Hero). Hrdinové jsou odměněni exklusivními zbraněmi a dovednostmi spolu se zářivou aurou.

Dovednosti

Hrdinové mohou používat zbraně určené výhradně pro ně. Jednou vybranou zbraň nemůže změnit. Po měsíční periodě jsou všechny zbraně automaticky vráceny a Hrdina si může vybrat jinou. Zbraně jsou k dostání u Sochy Hrdinů (Monument of Heroes) a nejdou dropnout, prodat, enchantovat ani zničit. Používají S grade shoty a šípy.

Hrdinové mají vlastní chat kanál [%]. Barva tohoto kanálu je světle modrá a vidí ji všichni hráči na serveru. Hrdina může psát do Hero chatu jednou za 10 sekund. Každý si může zapnout nebo vypnout „Hero Voice“, zobrazení Hero chatu, v menu chat message options.

Jména hrdinů jsou vyryta na Soše (Monumentu) hrdinů v každém městě a vesnici.

Skilly

Hrdina získá skilly přes Grand Olympiad Managera. Ale nemůže tyto skily používat pokud je přepnutý na svém Subclassu.

Název skillu                        Popis

Heroic miracle                    Zvětší P. def., M. def., odolnost proti cancel útokům a Speed. Spotřebuje 40 Soul ore.

Heroic berserker                 Zvětší Accuracy, P. atk., M. atk., Atk. speed, Casting speed, Speed, odolnost proti cancel útokům a debuffům a efekt regenerace HP. Zmenšuje P. def., M. def. a Evasion. Spotřebuje 40 Soul ore.

Heroic valor                        Zvětší P. atk., P. def., a odolnost proti cancel útokům. Spotřebuje 80 Spirit ore.

Heroic grandeur                  Blízkým nepřátelům sníží P. def., M. def., Evasion a pravděpodobnost Shield def., zvětší šanci na propustnost debuffu magických skillů a zablokuje efekty všech magických i fyzických skillů. Spotřebuje 80 Spirit ore.

Heroic dread                      Vrhne „Fear“ mezi nepřátele, kteří se dají na útěk, krátce jim zvětší rychlost běhu. Spotřebuje 80 Spirit ore

Titul Noblesse je napsán ve Status okně (Alt+T). Znak Hrdiny se objeví pokud je hráč Hrdina nebo Hrdina čekající na titul. Pro získání speciálních schopností musí Hrdina navštívit Sochu Hrdinů (Monument of Heroes), nestačí jen vyhrát Olympiádu. Když bude udělen titul Hrdina stejnému hráči jako minulé období, musí si znovu potvrdit svůj statut u Sochy Hrdinů.

Určení Hrdiny

Průběh měsíce – dlouhé PvP utkání, Hrdina je vybrán podle bodů v Olympiádě a obdrží titul Hrdiny během další měsíční soutěže.

Hrdinou se stane ten kdo nahromadí nejvíce bodu v Olympiádě ze sváho classu, zúčastnil se více než 15 zápasů a dosáhl minimálně jednoho vítězství. Hrdina čeká na spočítání bodů a speciální schopnosti a zbraně mu jsou automaticky odstraněny.

Například, i když hráč v aktuálním období získá největší počet bodů, ale zúčastnil se méně než 15 zápasů nebo nikdy nezvítězil, nemůže se stát hrdinou; Hrdinou nemusí být nikdo.

Když dva hráč stejného classu nahromadí stejně bodů, stane se hrdinou ten co soutěžil nejvíce.

Seznam Hrdinů

Všichni Noblesse mají přístup k top 10 žebříčku výsledků Olympiády posledního období. Ti kdo soutěžili méně než 4krát nebudou v žebříčku zahrnuti. V žebříčku hodnota, která určí konečné umístění, nebude uvedena. Jsou tam jen jména charakterů. V případě, ze bude mít více hráčů stejně bodů, může jich být v žebříčku až 15.

Olympiáda

Olympiáda je PvP utkání jeden na jednoho, které se koná kvůli určení Hrdiny. Koná se jednou v měsíčním období, Noblesse s největším počtem bodů je jmenován Hrdinou. Jedině Noblesse který dokončil třetí přestup (3. povolání) se může účastnit Olympiády.

Olympiáda je rozdělena do tří druhů zápasů: tzv. třídní, ne-třídní (class a non-class) a 3vs3 soutěž.

Jen členové určité třídy se mohou účastnit třídní soutěže. Pro účast v ne-třídní soutěži nejsou žádná omezení.

Přihlášení do soutěže je možné jen skrze Olympiad Managera a to v čase 8:00 až 12:00 večer. Nebere žádné přihlášky mimo určený čas.

Soutěžící jsou vybíráni náhodně a jsou teleportováni do růžných arén na zápas. Instrukce a pravidla jsou pravidelně hlášeny přes announcement a soutěžící jsou upozorněni 30 sekund před teleportací.

Soutěžící by si měli dát pozor aby neměli v invetnáři více jak 80% věcí. Jinak nebudou do arény přepraveni a přijdou o své body.

Po teleportaci mají soutěžící 45 sekund na přípravu. Poté se koloseum změní v bojiště a zápas může začít. Před začátkem se všechny HP, CP, MP doplní a budou sebrány všechny buffy. Všichni peti budou vraceni zpět do inventáře, ale sumoni a cubicy budou ponechány aby bojovali za svého pána. Sumoni budou taky odbuffnutí. Jakmile je někdo v aréně a spadne nebo opustí hru, prohraje zápas. Jestliže spadne při zápase server, zápas bude zrušen a účastníci se objeví zpět ve vesnicích. Maximální čas zápasu je 6 minuty a hráč jehož HP klesnou k nule prohrál. Jestliže nikdo v časovém limitu nezemřel, bude prohlášen za vítěze ten kdo dal větší damage.

Během soutěže, ten kdo ztratí všechny HP nezemře, jen prohraje zápas. Po zápase budou vyhlášeny výsledky a soutěžící budou vráceni na místo odkud přišli.

Hero skilly nejdou na olympiádě použít. Automatické používání shotů je při přepravě deaktivováno.

Mohou soutěžit jen hráči na svých hlavních profesích (ne na subclassové). Jestliže hráč po přihlášení do soutěže změní svou profesi na subclass nebude se moci účastnit zápasu.

Pokud je hráč při portu do arény v partě, bude mu parta automaticky zrušena. Hráč s 0 body nemůže soutěžit.

Při zápasu se nemohou používat jiné věci než soulshoty, spiritshoty, Echo krystaly, energetické kameny (energy stone) a ohňostroje (firecrackers). Při zápasu se nedá přijímat do party nebo posílat partu.

Na začátku Olympijského období dostane každý Noblesse 10 bodů a 10 bodů každý týden. Po zápase je 1/5 bodů toho kdo jich má méně převedena na víteze. Každý si může zkontrolovat své body u Olympiad Managera nebo napsat do chatu /olympiadstat.